Verkeersveiligheid

Wij vinden het belangrijk dat uw kind veilig naar en van school gaat. Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van school, ouders, politie, wijkraad en Veilig Verkeer Nederland.

Onze school zal zo snel mogelijk voldoen aan de eisen voor het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rond de school. Met het BVL laten we zien dat wij de verkeersveiligheid serieus nemen.

Onze verkeerswerkgroep bestaat uit leerkrachten. Deze werkgroep zal de verkeersactiviteiten ondersteunen om het door ons behaalde BVL te behouden. Daarnaast organiseert de werkgroep activiteiten die een groter verkeersbewustzijn creëren bij kinderen, ouders en leerkrachten. Denk hierbij aan het theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor de thuisroute. Via de app Parro houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Nieuws

Voor het laatste nieuws gaat u naar deze pagina

Contact

Contactpagina van onze school