De identiteit van de school

De islamitische identiteit vormt het bestaansrecht voor ibs Aboe Ayoeb. Het is bij uitstek datgene wat de school onderscheidt van andere scholen in de directe en wijdere omgeving. De identiteit is onze kracht. Nu en in de toekomst. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst als bewuste burgers van de Nederlandse samenleving. Dit doen we door onze leerlingen de islamitische normen en waarden bij te brengen en door deze ook zelf voor te leven.

Team

Hoe werken we aan onze identiteit? Het belangrijkst hiervoor is het team: alle mensen die op school werken. Ons team neemt de islamitische levenshouding als uitgangspunt en ondersteunt deze. Het team geeft met de waarden en normen vanuit de islam vorm aan het onderwijs binnen onze school. Als school sluiten we daarom zoveel mogelijk aan bij de islamitische achtergrond en de eigen identiteit van het kind. In de lessen houden we rekening met de islamitische opvoeding in de les- en omgangssituatie. 

Voorbeelden hiervan zijn het middaggebed, de godsdienstlessen en de islamitische vieringen van het Suikerfeest (Iedoel Fitr) en het Offerfeest (IedoelAdha). Daarnaast vieren wij geen verjaardagen, moeder-/vaderdag en christelijke feesten zoals Kerstmis en/of feestdagen vanuit andere geloven. In het kader van burgerschap besteden we er in de vorm van kennisoverdracht wel aandacht aan.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Nieuws

Voor het laatste nieuws gaat u naar deze pagina

Contact

Contactpagina van onze school