Pesten

Door elkaar te plagen leren kinderen met conflicten om te gaan. Het hoort bij het groot worden. Pesten is wél bedreigend en onwenselijk. Het gebeurt soms niet zomaar een keer, maar iedere dag weer. Soms voor langere perioden. 

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om dit te stoppen. Aanpakken van het pestprobleem betekent meer dan verbieden alleen. Kinderen moeten leren om met elkaar om te gaan zonder de ander te kwetsen. We besteden hier op school veel aandacht aan. Bijvoorbeeld door samen met de kinderen oplossingen te zoeken en duidelijke grenzen te trekken. Hiervoor hebben we op school een pestprotocol.

Het pestprotocol heeft als doel om:

  • het school- en leerklimaat te verbeteren;
  • de leeropbrengsten te verhogen en de leerprestaties te verbeteren;
  • het welbevinden van de leerling te verbeteren;
  • pesten (preventief) tegen te gaan en op te lossen (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen te voorkomen en/of te verminderen;
  • leerkrachten vaardigheden aan te leren om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Download hieronder de pdf-versie van het pestprotocol

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Informatiepagina van onze school

Schoolkalender

Hier vindt u alle belangrijke data van onze school

Aanmelden

Hier kunt u uw kind aanmelden voor onze school

Nieuws

Voor het laatste nieuws gaat u naar deze pagina

Contact

Contactpagina van onze school