Opening Aboe Ayoeb al Ansari

Met grote vreugde meldt SIPO de oprichting van islamitische basisschool Aboe Ayoeb al Ansari in Oosterhout. 

Per augustus 2024 openen de deuren aan de Slotjesveld 11. Vooralsnog wordt gestart met de groepen 1 en 2 van waaruit de school zal doorgroeien.

Verdere informatie omtrent de kernwaarden vindt u op de website https://aboeayoeb.nl

Aanmelden van uw  kind(eren) kan via het aanmeldformulier

DRINGENDE OPROEP

Meld uw kind(eren) nu aan!

Alleen bij voldoende aanmeldingen gaat de Islamitische basisschool Aboe Ayoeb in Oosterhout open. Meld daarom nu uw kind(eren) aan!

De aanmelding is open tot 1 april 2024 voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar.

Ga direct naar het online aanmeldformulier: KLIK HIER

Nieuws

  • Na de informatieavond voor de ouders op 28 februari jl. is besloten om de inschrijving voor Aboe Ayoeb open te houden tot uiterlijk 1 april 2024.

  • Op 8 april behandelt de rechtbank Breda het beroep van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs tegen het besluit van de gemeente Oosterhout om ibs Aboe Ayoeb te huisvesten in de wijk Dommelbergen in Oosterhout.

Persbericht SIPO

22 mei 2023
Persbericht SIPO betreffende besluit wethouder Beenhakker over huisvesting islamitische basisschool in Oosterhout


De afgelopen weken heeft de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) stevige gesprekken gevoerd met wethouder Beenhakker van de gemeente over de huisvesting van de toekomstige islamitische basisschool Aboe Ayoeb in Oosterhout. De betreffende wethouder heeft een locatie toegewezen waarover SIPO zeer ontevreden is. Deze locatie, de Berkenhof in Dommelbergen, is voor veel ouders namelijk onmogelijk te bereiken. Daarom heeft SIPO bij de bezwaarschriftencommissie bezwaar gemaakt tegen dit besluit van de wethouder. De bezwaarschriftencommissie heeft onlangs uitspraak gedaan en SIPO daarbij in het gelijk gesteld. De gemeente dient haar besluit te heroverwegen, omdat het niet voldoet aan de wet. SIPO is uiteraard heel blij met deze uitspraak.

Op woensdag 17 mei j.l. heeft SIPO weer een gesprek gehad met de wethouder om de uitspraak op haar bezwaar te bespreken. Tot onze schrik gaf de wethouder echter aan dat hij -ondanks de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie- bij zijn besluit blijft. Hij wil nog steeds dat de islamitische basisschool in Dommelbergen wordt ondergebracht, ondanks dat we hebben uitgelegd dat deze locatie voor veel ouders te ver is. We hebben ook aangegeven dat dit een belangrijke reden is waarom veel ouders -die wel graag islamitisch onderwijs voor hun kind(eren) willen- hun kind of kinderen niet hebben aangemeld. Tevens dat de wethouder er hierdoor voor zorgt dat de school mogelijk niet kan worden opgestart. De wethouder bleek echter ongevoelig voor de argumenten.

SIPO vindt dit onbegrijpelijk en onacceptabel. Aan de ene kant gelijk krijgen van de bezwaarschriftencommissie, maar aan de andere kant een wethouder die weigert om met een betere locatie te komen. We hebben de wethouder duidelijk gemaakt dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de vertraging. We hebben tevens aangegeven dat verdere juridische en andere stappen zullen worden ondernomen. Kinderen hebben namelijk recht op thuisnabij islamitisch onderwijs.

Voor het komende schooljaar is de oprichting van de islamitische basisschool in Oosterhout helaas niet meer haalbaar. SIPO heeft het ministerie verzocht om de start met een jaar uit te stellen. In de tussentijd zal bekeken worden welke verdere stappen kunnen worden ondernomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de weg die SIPO -met haar achterban- gaat bewandelen, zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.
Wij blijven ons volhardend en vastberaden inzetten voor een islamitische basisschool op een geschikte locatie in Oosterhout.

Mohamed Talbi
Directeur-bestuurder SIPO